Divadlo pohádek

Vouchery za neodehraná představení

Plně v souladu s ust. § 3 zákona č. 247/2020 Sb. Vám vystavíme Voucher na celkové Vámi zaplacené vstupné s platností maximálně do 31.10. 2022. Pokud nebude Voucher v této ochranné době Vámi uplatněn (rozuměno na nákup vstupenek na nové představení), bude zákazníkovi na základě jeho žádosti vráceno plné vstupné. Tento Voucher je možné uplatnit na všechna představení (na kterékoliv z nich) uvedená na stránkách www.divadelnikomedie.cz nebo www.divadlopohadek.cz. Takto plníme naší nabídkovou povinnost dle ust. § 5 odst. 2, písm. b) cit. zákona.

Voucher, resp. jeho vystavení je možné v souladu s ust. § 5 odst. 3 cit. zákona odmítnout, je-li (prokazatelně) zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě. Osvědčení toho, že zákazník do této kategorie spadá, je na něm.

Postup pro vystavení Voucheru:

  1. Vámi zakoupené vstupenky jasně a nesmazatelně přeškrtněte, napište na ně "VOUCHER", a zašlete čitelně nafocené či naskenované na e-mail rezervace@kulturniportal.cz, následně vám bude Voucher vystaven a zaslán e-mailem.

Vzhledem k mnohosti zákazníků, které musíme takto obsloužit, zdvořile prosíme o trpělivost. Žádosti vyřizujeme postupně tak, jak časově přijdou. Všichni zákazníci budou obslouženi, a to nejpozději v zákonné jednoměsíční lhůtě od podání žádosti.

Kulturní portál.cz, s.r.o.

TOPlist TOPlist